XtGem Forum catalog

Bài thơ Hai chữ nước nhà có chủ đề như thế nào?
Đề bài: Hãy đọc kỹ bài thơ Hai chữ nước nhà của Trần Tuấn Khai và cho biết:  Một vài nét về xuất xứ bài thơ/ thể thơ ? Bài thơ có thể chia thành mấy phần ? Ý mỗi đoạn ? Chủ đề bài thơ? Giọng thơ ?


Hai chữ nước nhà

Trần Tuấn Khải (1895-1983)


Hãy đọc kỹ bài thơ Hai chữ nước nhà của Trần Tuấn Khải và cho biết:  1. Một vài nét về xuất xứ bài thơ/ thể thơ ?

  2. Bài thơ có thể chia thành mấy phần ? Ý mỗi đoạn ?

  3. Chủ đề bài thơ? Giọng thơ ?


Gợi ý


1.Trần Tuấn Khải quê ở Nam Đinh, nhà thơ cùng thời với Tản Đà thi sĩ, nổi tiếng với những bài thơ thất ngôn, thơ lục bát, thơ song thất, với những bài hát theo các làn điệu dân ca. Thư Trần Tuấn Khải chứa chan tinh thần dân tộc và cảm hứng yêu nước. Bài thơ Hai chữ nước nhà được viết bằng thể thơ song thất lục bát, là bài thơ mở đầu tập “Bút quan hoài I”, quyển thứ nhất, in năm 1926.  1. Bài thơ có thể chia làm 3 phần:  • Tám câu thơ đầu: Đất nước đau thương ảm đạm trong vòng nô lệ; tâm trạng đau đớn của cha già cất tiếng khuyên con.

  • Hai mươi câu thơ tiếp theo: Một đất nước, một dân tộc rất đáng tự hào; giặc Minh tham tàn xâm lăng đất nước ta gây nên bao tội ác tày trời “xương rừng máu sông”, “thành tung, quách vỡ ”,…: cha già đau đớn lo lắng cho sự tồn vong của đất nước.

  • Tám câu cuối: Cha già đau đớn vì Việc quân” khuyên con và tin tưởng con hãy phục thù cho nước, giành lại nền độc lập tự do và rửa hận cho cha.  1. Nhan để bài thơ là Hai chữ nước nhà lời chú thích của tác giả mang một án ý sâu xa, vừa để tránh sự bắt bẻ, kiểm duyệt của chính quyền thực dân Pháp, vừa gợi lên những tình cảm, những tư tưởng trong lòng độc giả như căm thù quân xâm lược, kích thích lòng yêu nước. Chữ nghĩ” có nghĩa là “theo”, còn có hàm ý là “hãy suy nghĩ”… “Nghĩ lời ông Phi Khanh dặn ông Nguyễn Trãi khi ông bị quân Minh bắt giữ.


Chủ đề bài thơ: Tác giả mượn lời cha dặn con. Lời ông Phi Khanh dặn Nguyễn Trãi khi ông bị quân Minh bắt giải sang Tàu, qua đó nhằm kích thích lòng yêu nước, căm thù giặc ngoại xâm đem máu đào giành lại độc lập cho Tổ quốc. Chủ đề trên được liên tả một cách trang nghiêm, bằng giọng thơ vô cùng bi ai, thống thiết, gợi cảm.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi quyết định sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận cuộc sống, và bạn phải chấp nhận sự hối hận.
The man who insists upon seeing with perfect clearness before he decides, never decides. Accept life, and you must accept regret.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên