Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 38 bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam trang 135 SGK. Độ che phủ rừng nước ta dược tính bằng: (Diện tích rừng/ diện tích tự nhiên) X 100%, đơn vị là %, tính cho các năm.

ĐỊA LÍ 8 BÀI 38: GIẢI BÀI TẬP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM

 

I. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 135 SGK địa lí 8: Chứng minh rằng tài nguyên sinh rật nước ta có giá trị to lớn về các mặt sau đây:

- Phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống.

- Bảo vệ môi trường sinh thái.

Trả lời:

Tài nguyên sinh vật có giá trị to lởn về phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống:

- Tài nguyên sinh vật cung cấp cho chúng ta nguồn nguyên liệu gỗ, tre, nứa, các loại dược liệu quý hiếm khác...

+ Một số loại cho gỗ bền và đẹp như: đinh, lim, sến, táu, lát hoa, gụ..., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tiếng cười là liều thuốc tốt nhất.
Laughter is the best medicine.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat