pacman, rainbows, and roller s

Đề thi 8 tuần kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Nhân Mỹ

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật và hoa hồng đều có gai.
Truths and roses have thorns about them.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên