Disneyland 1972 Love the old s

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 có đáp án năm học 2016 – 2017

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 có đáp án năm học 2016 – 2017

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Công Nghệ lớp 7 có đáp án – của Phòng GD&ĐT Hòa Bình là tài liệu cực kỳ hữu ích dành cho các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức cho kỳ thi học kỳ quan trọng sắp tới. Sau đây mời các em làm bài và tham khảo đáp án cuối bài.

PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Công Nghệ lớp 7

( Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2,0 điểm )

a. Trồng trọt có vai trò và nhiệm vụ gì trong đời sống ,kinh tế ở địa phương em?               

b. Liên hệ với địa phương em có biện pháp nào thực hiện nhiệm vụ trên ?

Câu 2: (2,0 điểm ) 

a) Nêu tác dụng của phân bón trong trồng trọt?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có những sợi dây trong trái tim con người tốt nhất là không nên làm rung động.
There are strings in the human heart that had better not be vibrated.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên