Old school Easter eggs.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán 2015 phòng GD&ĐT Bình Giang

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu không có người xấu thì sẽ chẳng có luật sư tốt.
If there were no bad people, there would be no good lawyers.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên