pacman, rainbows, and roller s

Chương I: Các ngành giun – Giun đất – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 55
Chương I: Các ngành giun – Giun đất – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 55


I – HÌNH DẠNG NGOÀI

Chương I: Các ngành giun – Giun đất – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 55 Chương I: Các ngành giun – Giun đất – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 55

II- DI CHUYỂN

Hình 15.3 vẽ quá trình di chuyển (bò) của giun đất. Sau là chú thích kèm theo nhưng sắp xếp không đúng thứ tự các động tác di chuyển của giun đất.


Chương I: Các ngành giun – Giun đất – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 55


IV- DINH DƯỠNG

Giun đất ăn vụn thực vật và mùn đất. Hệ tiêu hoá chia làm nhiều phần (hình 15.4), thức ăn lấy từ miệng (1), chứa ở diều (4), nghiền nhò ớ dạ dày cơ (5), được tiêu hoá nhờ enzim tiết ra từ ruột tịt (6) và hấp thụ qua thành ruột (7).

Sự trao đổi khi (hô hấp) được thực hiện qua da.


V – SINH SẢN


Giun đất lưỡng tính. Khi sinh sản, hai con giun chập phần đầu vào nhau trao đổi tinh dịch (hình 15.6). Sau khi hai cơ thê ghép đôi tách nhau được 2, 3 ngày, thanh dai sinh dục bong ra, tuột về phía trước, nhận trứng và tinh dịch trên đường đi. Khi tuột khỏi cơ thể, đai thắt hai đầu lại thành kén. Trong kén, sau vài tuần, trứng nỡ thành giun non.


Chương I: Các ngành giun – Giun đất – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 55


Câu 1: Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào?


Hướng dẫn trả lời:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mười phần sung sướng hãy hưởng lấy năm, còn lại dành cho con cháu. Sung sướng mà hưởng hết, con cái sau sẽ chẳng bằng người.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên