Đề cương ôn thi học kì 1 môn Văn lớp 8 năm học 2015 – 2016

HocTap321 chia sẻ Đề cương ôn thi học kì 1 môn Văn lớp 8 năm học 2015 – 2016

 Tham khảo Đề cương ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra, thi học kì 1 môn Văn lớp 8 năm học 2015 – 2016 phần Văn học, Tiếng Việt và Tập làm văn.

→ Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016

MÔN: NGỮ VĂN 8

I. Văn học:

  1. Truyện và ký Việt Nam

– Lão Hạc (Nam Cao)

– Tức nước vỡ bờ (Ngô Tất Tố)

– Trong lòng mẹ ( Nguyên Hồng)

* Nhớ được nét chính về tác giả, những thông tin về tác phẩm., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Muốn nhận được, trước hết cần phải trao tặng. Nếu bạn muốn được yêu, hãy học cách cho đi tình yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane