Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 29, 30, 31, 32, 33 trang 40 SGK Toán 7 tập 2 (Cộng trừ đa thức)

Hướng dẫn giải các bài tập về Cộng trừ đa thức trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập số 29, 30, 31, 32, 33 trang 40.


 

Bài tập 29 (trang 40) – SGK Toán 7 tập 2.


Đề bài: Tính các phép dưới đây:


a) (x + y) + (x – y);


b) (x + y) – (x – y).


Bài giải:


a) (x + y) + (x – y) = x + y + x – y = 2x


b) (x + y) – (x – y) = x + y – x + y = 2y.
Bài tập 30 (trang 40) – SGK Toán 7 tập 2., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thực hành là người thầy tốt nhất.
Practice is the best of all instructors.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru