XtGem Forum catalog

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 65, 66, 67 trang 34 SGK Toán 7 tập 1 (Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái chết thực sự là lời chúc phúc lớn lao dành cho nhân loại, không có nó không thể có sự tiến bộ. Những người bất tử sẽ không chỉ ngăn trở và làm thối chí người trẻ tuổi, họ còn thiếu đi sự kích thích cần thiết để sáng tạo.
Death is really a great blessing for humanity, without it there could be no real progress. People who lived for ever would not only hamper and discourage the young, but they would themselves lack sufficient stimulus to be creative.
Alfred Adler
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên