XtGem Forum catalog

Lịch Sử 7- Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á .Sử 7- Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á.Lịch Sử 7- Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á .

Lược đồ các quốc gia Đông Nam Á cổ đại và phong kiến

1. Sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á .* Điều kiện tự nhiên :- Hiện nay Đông Nam Á có 11 nước là Việt nam , Lào , Cam-pu-chia . Thái Lan , Mi-an-ma, Ma –lai- xi -a , Xin-ga-po,In- đô -nê –xi- a , Phi -lip -pin , Bru- nây và Đông Ti -mo .- Có khí hậu gió mùa : mùa khô và mùa mưa , trồng cây lúa nước, cây ăn củ, ăn quả …..- Thuận lợi: có khí hậu nóng ẩm , nên thuận lợi cho hoạt động nông nghiệp.- Khó khăn : có nhiều thiên tai.* Sự hình thành các vương quốc cổ :- Thời đồ đá có dấu vết người tối cổ khắp Đông Nam Á .- Thế kỷ đầu Công Nguyên biết dùng đồ sắt và bắt đầu xuất hiện các quốc gia đầu tiên .- 10 thế kỷ đầu sau Công Nguyên xuất hiện các quốc gia nhỏ như: Champa , Phù Nam ở hạ lưu sông Mê Kông , vương quốc hạ lưu sông Mê nam , đảo In đô nê xi a .Lịch Sử 7- Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á .

Lược đồ các vương quốc cổ Đông Nam Á đến thế kỷ XV

2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á . .Từ thế kỷ Xà XVIII phát triển và thịnh đạt :- In đô nê xi a: vương triều Mô giô pa hít (1213-1527)- X- XV:Đại Việt ,Champa .- IX –XV :Campuchia thời kỳ Ang-co huy hòang- XI : vương quốc Pa-gan (Mianma)- XIII :người Thái ở thượng nguồn sông Mê Kông di cư xuống phía nam (do Mông Cổ tấn công lập ra Su-khô-thay (Thái lan) ; và Lan xang ( Lào )- Sau thế kỷ XV Đông Nam Á cổ suy yếu nhưng xã hội phong kiến vẫn tồn tại.- Giữa thế kỷ XIX bị phương Tây xâm chiếm .

Gắn trên bản đồ sao cho đúng tên gọi ……Lịch Sử 7- Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á .

Đền Bô rô bu đua ở In đô nê xi a .

Lịch Sử 7- Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á .

Toàn cảnh đô thị cổ Pa gan (Mianma )

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những gì dạy ở trường học và đại học không phải là giáo dục, nhưng chỉ là phương tiện của giáo dục thôi.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên