Duck hunt

Bài 1 : Dân số

HocTap321 hướng dẫn giải Bài 1 : Dân số sgk lịch sử 7


BÀI 1: DÂN SỐ 1. Dân số nguồn lao động-  Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động của 1 địa phương hay 1 quốc gia

- Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm cụ thể của dân số, giới tính độ tuổi, nguồn lực lao động hiện tại và tương lai của 1 địa phương

- Tháp tuổi được chia thành 3 màu , mỗi màu có độ tuổi khác nhau:          +   Đáy tháp (xanh lá)          +   Thân (xanh dương): 15 –59                                                                                                 +    Đỉnh (cam): 60-00t 2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX

- Dân số thế giới tăng nhanh nhờ tiến bộ trong lĩnh vực kinh tế - xã hội - y tế

- Chưa có chính sách dân số hợp lí3. Sự bùng nổ dân số- Sự gia tăng dân số thế giới không đồng đều

- Dân số các nước phát triển đang giảm, bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển

- Nguyên nhân: đo cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật phát triển trong nông nghiệp, công nghiệp y tế.

- Hậu quả: kinh tế - xã hội  phát triển chậm

- Các nước đang phát triển cần có chính sách dân số hợp lí để khắc phục bùng nổ dân sốI. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI LÝ THUYẾT, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy nhìn về phía trước một lần và hãy nhìn xung quanh bạn năm lần.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên