Insane

Bài 1 : Dân số

HocTap321 hướng dẫn giải Bài 1 : Dân số sgk lịch sử 7


BÀI 1: DÂN SỐ 1. Dân số nguồn lao động-  Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động của 1 địa phương hay 1 quốc gia

- Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm cụ thể của dân số, giới tính độ tuổi, nguồn lực lao động hiện tại và tương lai của 1 địa phương

- Tháp tuổi được chia thành 3 màu , mỗi màu có độ tuổi khác nhau:          +   Đáy tháp (xanh lá)          +   Thân (xanh dương): 15 –59                                                                                                 +    Đỉnh (cam): 60-00t 2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX

- Dân số thế giới tăng nhanh nhờ tiến bộ trong lĩnh vực kinh tế - xã hội - y tế

- Chưa có chính sách dân số hợp lí3. Sự bùng nổ dân số- Sự gia tăng dân số thế giới không đồng đều

- Dân số các nước phát triển đang giảm, bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển

- Nguyên nhân: đo cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật phát triển trong nông nghiệp, công nghiệp y tế.

- Hậu quả: kinh tế - xã hội  phát triển chậm

- Các nước đang phát triển cần có chính sách dân số hợp lí để khắc phục bùng nổ dân sốI. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI LÝ THUYẾT, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thông minh và hiếu học thì không thẹn hỏi kẻ dưới mình, Vậy mới thật gọi là có trình độ.
Mẫn nhi hiếu học, bất sỉ hạ vấn, thị vị chi văn dã.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên