Disneyland 1972 Love the old s

Bài 1 : Dân số

HocTap321 hướng dẫn giải Bài 1 : Dân số sgk lịch sử 7


BÀI 1: DÂN SỐ 1. Dân số nguồn lao động-  Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động của 1 địa phương hay 1 quốc gia

- Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm cụ thể của dân số, giới tính độ tuổi, nguồn lực lao động hiện tại và tương lai của 1 địa phương

- Tháp tuổi được chia thành 3 màu , mỗi màu có độ tuổi khác nhau:          +   Đáy tháp (xanh lá)          +   Thân (xanh dương): 15 –59                                                                                                 +    Đỉnh (cam): 60-00t 2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX

- Dân số thế giới tăng nhanh nhờ tiến bộ trong lĩnh vực kinh tế - xã hội - y tế

- Chưa có chính sách dân số hợp lí3. Sự bùng nổ dân số- Sự gia tăng dân số thế giới không đồng đều

- Dân số các nước phát triển đang giảm, bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển

- Nguyên nhân: đo cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật phát triển trong nông nghiệp, công nghiệp y tế.

- Hậu quả: kinh tế - xã hội  phát triển chậm

- Các nước đang phát triển cần có chính sách dân số hợp lí để khắc phục bùng nổ dân sốI. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI LÝ THUYẾT, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.
When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of our life to start as soon as possible.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên