Chương 1. Tụ điện – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 33 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  trang  33  SGK Vật Lý lớp 11


 

ĐỀ BÀI


Câu 1: Tụ điện là gì ? Tụ điện phẳng có cấu tạo như thế nào ?


Câu 2: Làm thế nào để tích điện cho tụ điện ? Người ta gọi điện tích của tụ điện là điện tích của bản nào ?


Câu 3: Điện dung của tụ điện là gì?


Câu 4: Năng lượng của một tụ điện tích điện là dạng năng lượng gì ?


Câu 5: Gọi Q, C, U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện. Phát biểu nào dưới đây là đúng ?


A. C tỉ lệ thuận với Q.


B. C tỉ lệ nghịch với U., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không thầy đố mày làm nên.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s