Old school Easter eggs.

Chương III – Tiết 2 : Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 67
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 67


1.

Kết luận nào sau đây đúng ?


Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì:


a) Chúng có cùng số mol chất.


b) Chúng có cùng khối lượng .


c) Chúng có cùng số phân tử.


d) Không thể kết luận được điều gì cả.


Hướng dẫn giải


Câu a và c đúng., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những bi kịch thực sự trên thế giới này không phải là xung đột giữa đúng và sai. Chúng là xung đột giữa hai điều đúng.
Genuine tragedies in the world are not conflicts between right and wrong. They are conflicts between two rights.
Hegel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên