Chương III – Tiết 2 : Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 67
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 67


1.

Kết luận nào sau đây đúng ?


Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì:


a) Chúng có cùng số mol chất.


b) Chúng có cùng khối lượng .


c) Chúng có cùng số phân tử.


d) Không thể kết luận được điều gì cả.


Hướng dẫn giải


Câu a và c đúng., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình dục giống như rửa mặt
chỉ là thứ bạn làm vì bạn phải làm. Tình dục không có tình yêu hoàn toàn ngớ ngẩn. Tình dục đi theo tình yêu, không bao giờ vượt qua được cả.
Sex is like washing your face
just something you do because you have to. Sex without love is absolutely ridiculous. Sex follows love, it never precedes it.
Sophia Loren
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop