Đề thi khảo sát giữa kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án năm 2015 trường THCS Trúc Lâm

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát giữa kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án năm 2015 trường THCS Trúc Lâm

Tham khảo đề thi khảo sát giữa kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án năm 2015 trường THCS Trúc Lâm. Thời gian làm bài 90 phút, đề thi gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm.

Đề số 1:

Bài thi khảo sát chất lượng giữa kì 1

Năm học 2005-2016

Môn toán : Lớp 7

(Thời gian làm bài 90 phút)

Họ và tên………………………Lớp 7.………………………….

I. Phần trắc nghiệm (4.0 điểm ).

Câu 1. (1.0 điểm). Điền Đ ( nếu đúng ),  điền S (nếu sai ) vào ô vuông:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ảo tưởng là ảo ảnh của Hy vọng.
Illusions are the mirages of Hope.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane