Facebook00">Google+0 Đề thi khảo sát môn Văn lớp 6 đầu năm – ma trận đề thi ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂMMÔN: NGỮ VĂN 6NĂM HỌC 2014 –" />
Ring ring

Đề thi khảo sát môn Văn lớp 6 đầu năm (Có Đáp án)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ ra đi. Nếu họ trở lại, họ sẽ luôn thuộc về bạn. Nếu họ không trở lại, họ chưa từng thuộc về bạn.
If you love somebody, let them go. If they return, they were always yours. If they don't, they never were.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên