Ring ring

Đáp án và đề thi học kì 2 môn Toán 6 của Phòng GD & ĐT Phù Yên

HocTap321 chia sẻ Đáp án và đề thi học kì 2 môn Toán 6 của Phòng GD & ĐT Phù Yên

Mời thầy cô em và các em tham khảo dưới đây: Đề thi và đáp án đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán của Phòng GD & ĐT Phù Yên năm 2016. Đề gồm có 6 bài tập, thời gian làm bài 90 phút.

Xem thêm: 50 bài văn mẫu lớp 6 tuyển chọn thi học kì 2 năm học 2015 – 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ YÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN – LỚP 6

Năm học 2015 – 2016

(Thời gian làm bài 90 phút)

Câu 1: (3,0  điểm)

a) Phát biểu quy tắc nhân phân số? Cho ví dụ.

b) Phát biểu quy tắc chia phân số? Cho ví dụ., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phần lớn lạc thú và nhiều những thứ được gọi là tiện nghi của cuộc sống không chỉ không thể thiếu mà còn là trở ngại tích cực cho bước tiến của nhân loại.
Most of the luxuries and many of the so
called comforts of life are not only not indispensable, but positive hindrances to the elevation of mankind.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên