Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Sinh học lớp 12
Chương  2. Liên kết gen và hoán vị gen – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  49 SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Làm thế nào có thể phát hiện được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập?


Hướng dẫn giải


Sừ dụng phép lai phân tích ta có thể xác định 2 gen nào đó là phân li độc lập nhau hay liên kết với nhau.


Nếu kết quả lai phân tích cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1: 1: 1: 1 thì hai gen quy định 2 tính trạng nằm trên 2 NST khác nhau còn nếu tỉ lệ phân li kiểu hình là 1: 1 thì 2 gen liên kết hoàn toàn với nhau.


Nếu kết quả lai phân tích cho ra 4 kiểu hình với tỉ lệ không bằng nhau trong đó


loại kiểu hình chiếm đa số (trên 50%) thì 2 gen cùng nằm trên 1 NST và đã có hoán vị gen xảy ra.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK), , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thông minh và hiếu học thì không thẹn hỏi kẻ dưới mình, Vậy mới thật gọi là có trình độ.
Mẫn nhi hiếu học, bất sỉ hạ vấn, thị vị chi văn dã.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches