Old school Swatch Watches

Khí hậu châu Á (Địa Lý 8)

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 8 bài 2 khí hậu châu Á câu 1, 2, 3 trang 9 SGK. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Yangun thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

BÀI 2: KHÍ HẬU CHÂU Á

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo, lănh thổ rất rộng, lại chịu ảnh hưởng của địa hình (các dày núi và sơn nguyên cao) đả làm cho châu Á có nhiều đới khí hậu. Trong các đới khí hâu lại có nhiều kiểu khí hậu.

Khí hậu châu Á (Địa Lý 8)

Phổ biến nhất vẫn là kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa.

+ Kiểu khí hậu gió mùa bao gồm gió mùa nhiệt đới (ở Nam Á và Đông Nam Á); gió mùa.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất bạn có thể chắc chắn làm thay đổi là chính bản thân mình.
I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself.
Aldous Huxley
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên