XtGem Forum catalog

Khí hậu châu Á (Địa Lý 8)

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 8 bài 2 khí hậu châu Á câu 1, 2, 3 trang 9 SGK. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Yangun thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

BÀI 2: KHÍ HẬU CHÂU Á

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo, lănh thổ rất rộng, lại chịu ảnh hưởng của địa hình (các dày núi và sơn nguyên cao) đả làm cho châu Á có nhiều đới khí hậu. Trong các đới khí hâu lại có nhiều kiểu khí hậu.

Khí hậu châu Á (Địa Lý 8)

Phổ biến nhất vẫn là kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa.

+ Kiểu khí hậu gió mùa bao gồm gió mùa nhiệt đới (ở Nam Á và Đông Nam Á); gió mùa.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ những người không sợ chết là đáng sống.
Only those are fit to live who are not afraid to die.
Douglas MacArthur
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên