Polaroid

Bài 7: Tây Âu

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 7: Tây Âu lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 7. TÂY ÂU
Bài 7: Tây Âu Quá trình mở rộng Liên minh châu Âu (EU)


I. TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1950


1. Về kinh tế


-       Sau chiến tranh thế giới thứ hai Tây Âu bị tổn thất nặng, nhiều thành phố, nhà máy  bị tàn phá nên  sản xuất bị suy giảm.


-       Với sự  cố  gắng và  nhận viện trợ Mỹ qua “Kế hoạch Mác san”, nên kinh tế phục hồi và lệ thuộc Mỹ.


2. Về chính trị, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi phát hiện ra rằng lời tạm biệt sẽ luôn luôn làm ta đau khổ, ảnh chụp sẽ không bao giờ thay thế được trải nghiệm thực sự, kỷ niệm buồn hay vui đều mang đến nước mắt, và ngôn từ không bao giờ có thể thay thế cảm xúc.
I've learned that good
byes will always hurt, pictures will never replace having been there, memories good and bad will bring tears, and words can never replace feelings.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên