Polaroid

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991) Liên Bang Nga (1991 - 2000)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991) Liên Bang Nga (1991 - 2000) lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 2. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 - 1991) LIÊN BANG NGA (1991 - 2000)


 


Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991) Liên Bang Nga (1991 - 2000)


Lược đồ Liên Xô năm 1940


I. LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70.


1. Liên Xô từ 1945 đến giữa những năm 70


a. Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 - 1950)


* Bối cảnh


-       Bị tổn thất nặng do Chiến tranh thế giới thứ hai,20 triệu người chết, 1710 thành phố và  hơn 70.000 làng mạc bị thiêu hủy, 32.000 xí nghiệp bị tàn phá.., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu nhiều là sống nhiều, và yêu mãi mãi là sống vĩnh hằng.
To love abundantly is to live abundantly, and to love forever is to live forever.
Henry Drummond
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên