Old school Easter eggs.

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Quang hợp ở thực vật nhóm C3 C4 và CAM – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 43
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Quang hợp ở thực vật nhóm C3 C4 và CAM – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 43


Bài 1. Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp.

Trả lởi:


Pha ánh sáng của quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Pha sáng chỉ xảy ra ở tilacôit khi có ánh sáng chiếu vào diệp lục


Bài 2. Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?


Trả lời:


Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước.


Bài 3. Sản phẩm của pha sáng là gì?


Trả lời:


Sản phẩm của pha sáng là: ATP, NADPH, O2-, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự mất bình tĩnh và mâu thuẫn với chính mình là điểm yếu lớn nhất của bản chất con người.
Mutability of temper and inconsistency with ourselves is the greatest weakness of human nature.
Joseph Addison
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên