XtGem Forum catalog

Soạn văn lớp 12 tập 1 đầy đủ và chi tiết nhất

Dưới đây là chi tiết hướng dẫn soạn văn lớp 12 tập 1 được Dehoctot.vn gửi đến nhằm giúp thí sinh có tài liệu tham khảo và học tập thật tốt. 

(Liên tục cập nhật) 

* Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX
* Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
* Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 1: Tác giả
* Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
* Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
* Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 2: Tác phẩm
* Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)
* Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
* Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi)
* Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)
* Nghị luận về một hiện tượng đời sống
* Phong cách ngôn ngữ khoa học
* Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội
* Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003
* Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
* Tây tiến (Quang Dũng)
* Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
* Việt Bắc (Tố Hữu) – Phần 1: Tác giả
* Luật thơ
* Việt Bắc (Tố Hữu) – Phần 2: Tác phẩm
* Phát biểu theo chủ đề
* Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)
* Đất nước (Nguyễn Đình Thi)
* Luật thơ (Tiếp theo)
* Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
* Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
* Dọn về làng (Nông Quốc Chấn)
* Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)
* Đò lèn (Nguyễn Duy)
* Thực hành một số phép tu từ cú pháp
* Sóng (Xuân Quỳnh)
* Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận
* Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)
* Bác ơi! (Tố Hữu)
* Tự do (P.Ê-luy-a)
* Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
* Quá trình văn học và phong cách văn học
* Người lái đò sông đà (Nguyễn Tuân)
* Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
* Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
* Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp)
* Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
* Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng.
A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên