80s toys - Atari. I still have

Chương I: Căn bậc ba – Hướng dẫn giải bài tập 67,68,69 SGK lớp 9 trang 36

Hướng dẫn giải bài tập Căn bậc ba – SGK toán 9 cơ bản (bài 67,68,69 trang 36)


Bài 67. (Hướng dẫn giải trang 36 SGK Đại số 9 cơ bản)


Hãy tìm: 3√512; 3√-729; 3√-0,216; 3√-0,008

Hướng dẫn giải:


Phân tích số dưới dấu căn ra thừa số nguyên tố hoặc đổi thành phân số.


3√512 = 3√2= 3√(23)3= 2= 8


3√-729 = – 3√729 = – 3√36=- 3√(32)3  = – (32)= -9


3√-216 =  -3/5


3√-0,008 = -1/5


Bài 68. (Hướng dẫn giải trang 36 SGK Đại số 9 cơ bản)


Tính, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng nó nếu không có động lực là tình yêu sự thật và đức hạnh, cho dù kẻ đó là hoàng tử hay dân thường.
Anyone entrusted with power will abuse it if not also animated with the love of truth and virtue, no matter whether he be a prince, or one of the people.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên