Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo (tiếp theo)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 39 phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo tiếp theo trang 144 SGK. Nâng cấp, hiện đại hoá các cảng biển tổng hợp (Hải Phòng, Đà Năng, Quy Nhơn, Sài Gòn, Vũng Tàu,...), xây dựng các cảng nước sâu (Cái Lân, Dung Quất,...).

ĐỊA LÍ 9 BÀI 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO

TIẾP THEO

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Trình bày các hoạt động: khai thác và chế biến khoáng sản biển, phát triển tổng hợp giao thông biển.

- Biết được sự cần thiết và phương hướng của việc bảo vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo.

- Phân tích bản đồ để nhận biết tình hình phát triển của ngành khai thác thác và chế biến khoáng sản biển, phát triển tổng hợp giao thông biển.

 

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

1. Kể tên một số khoáng sản chính ở vùng biển nước ta mà em biết., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những đứa con trai không biết tán gái, một khi yêu ai đó thì họ yêu rất thật lòng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane