Polly po-cket

Phân tích khổ thơ đầu bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu
Dưới đây là phân tích khổ thơ đầu bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu.


Viết về lí tưởng cách mạng, bài thơ ‘Từ ấy” của Tố Hữu đã trở thành câu ca, tiếng hát của hàng triệu con người hơn nửa thế kỉ nay. Giọng thơ sôi nổi, say mê, trẻ trung và yêu đời tiêu biểu cho hồn thơ Tố Hữu. “Từ ấy” là tiếng hát của người thanh niên cộng sản thể hiện một tình yêu lớn: yêu lí tưởng cách mạng và yêu giai cấp cần lao.

Bài thơ được viết theo thất ngôn, gồm có 3 khổ thơ mỗi khổ 4 câu. Đây là khổ đầu nói lên tình yêu lí tưởng cách mạng:


“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim… ”


Nhà thơ là đứa con của “Huế đẹp và thơ”. ông sinh ra và lớn lên trong đêm trường nô lê “Nước mất nhà tan đời khổ thể!’’. Trưởng thành trong phong trào yêu nước của thanh niên học sinh, nhà thơ nhiệt thành đi tìm đường cứu nước:Mặt trời chân lý chói qua tim. Và trong đêm đày nô lệ, nhà thư cảm thấy tâm hồn “bừng nắng hạ” kể từ ấy:


“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim”


“Từ ấy” là thời điểm (1938) nhà thơ được giác ngộ cách mạng, bắt gặp lí tưởng cộng sản chủ nghĩa. “Mặt trời chân lí” là hình ảnh ẩn dụ vể lí tưởng cách mạng, về chủ nghĩa Mác – Lênin. Chữ chói” (chói qua tim) nghĩa là chói lọi, soi vào, chiếu vào. Ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin vô cùng chói lọi đã chiếu vào, soi vào trái tim – tâm hồn yêu nước của nhà thơ trẻ.


Bóng tối đêm đày nô lệ như bị xua tan, người chiến sĩ cách mạng cảm thấy cuộc đời mình, con dường mình hướng tới “bừng nắng hạ”. Đây là hai câu thơ đẹp nhất của Tố Hữu viết về lí tưởng cách mạng. Ngôn từ (bừng, chói), hình ảnh (mặt trời chân lí) rất hay, rất sáng tạo. Lúc nào đọc ta vẫn cảm thấy mới mẻ, vần thơ tràn ngập ánh sáng.


Hai câu thơ 3, 4 tiếp theo nói về “hồn tôi ” từ thuở ấy, từ khi “bừng nắng hạ ” :


“Hồn tôi là một vườn hoa lá, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trời làm nên tai họa còn có thể tránh được, tự mình làm nên tai họa, thì không thể sống được.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên