XtGem Forum catalog

Hãy lập dàn bài cho đề văn: Phân tích bài thơ Nôm “Thuật hứng” -24 của Nguyễn Trãi.
Đề bài: Hãy lập dàn bài cho đề văn: Phân tích bài thơ Nôm Thuật hứng 24 của Nguyễn Trãi. 


Công danh đã được hợp về nhàn

Lành dữ âu chi thế nghị khen

Ao cạn vớt bèo cấy muống

Đìa thanh phát cỏ ương sen

Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc

Thuyền chở yên hà nặng vạy then

Bui có một lòng trung lẫn hiếu

Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen.

I. Mở bài  1. Chùm thơ Thuật hứng trong “Quốc âm thi tập” có 25 bài. Đây là bài thơ số 24, Nguyễn Trãi viết khi đã về Côn Sơn ở ẩn.

  2. Bài thơ nói lên một cuộc đời thanh cao, một phong thái ung dung, một tấm lòng trung hiếu sắt son cúa Nguyên Trãi.


II. Thân bài  • Hai câu đầu ức Trai biểu lộ niềm tự hào mình là kẻ sĩ cũng đã có chút ít công danh: đỗ Thái học sinh, viết thư thảo hịch thuở “bình Ngô”, từng thảo “Bình Ngô đại cáo”. làm chánh chủ khảo khoa thi Tiến sĩ đầu tiên dưới triều Lê, v.v..  • Hợp về nhân” là đáng, là nên thoái quan trở về để được sống an nhàn, xa lánh con đường danh lợi. “Lành dữ” nghĩa là tốt xấu, hay dở; lo chi (âu chi) người đời khen chê, bàn luận (thế nghị khen). Tác giả sử dụng nhiều từ Nôm cổ, bình dị.  1. Thực  • Hai câu 3, 4 là câu lục ngôn, đối nhau. Một ông quan trở về với quê nhà, sống cuộc đời lao động cần cù, bình dị. thanh bạch. Sen, muống là hai thứ hoa cỏ, rau trái… của quê hương mang tính ước lệ cho cuộc sống thanh bạch cần mẫn, bình dị của thi nhân. Giọng thơ chậm rãi. đúng đỉnh, khoan thai:


“Ao cạn vớt bèo cấy muông,


Đìa thanh phái có ương sen”.  1. Luận


Một cuộc sống giàu có, tâm hồn như một chiếc kho thu đầy qua nóc bao nhiêu là phong nguyệt (gió trăng). Một cuộc đời như con thuyền trôi nhẹ trên sông chờ yên ha (khói ráng) đến nỗi “nặng vạy then”, (làm cho cái thang thuyền oằn xuống). Thi liệu: phong nguyệt, yên hà, mang tính ước lệ tượng trưng cho một cuộc đời thanh cao, sang trọng rất đáng tự hào. Nghệ thuật đối tạo nên vần thơ hàm súc, biểu lộ một cốt cách ung ilung, thanh cao, sang trọng:


“Kho thu phong nguyệt đẩy qua nóc,


Thuyền chỏ yên hù nặng vạy then”.


III. Kết, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu không theo sự mong đợi của chúng ta. Nó huyền diệu, tinh tuý và thuần khiết.
Love won’t obey our expectations. Its mystery is pure and absolute.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên