Polaroid

Chương I: Ngành động vật nguyên sinh – Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 28
Chương I: Ngành động vật nguyên sinh – Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 28


– Các đại diện của Động vật nguyên sinh dù cấu tạo đơn giàn hay phức tạp. dù sống tự do hay ki sinh… đểu có chung một số đặc điểm.

– Với số lượng khoáng 40 nghìn loài, động vật nguyên sinh phân bổ khắp nơi : trong nước mặn. nước ngọt, trong đất ẩm, trong cơ thể nhiều nhóm động vật và người.

Trùng lỗ (có kích thước 0,1 – lmm) hình 7.2) là nhóm Động vật nguyên ã sống phổ biến ở biển, vỏ chủng răng đá vôi, hơi giống vỏ ốc nhưng rên vò có nhiều lỗ để chân giả thò ra bắt mồi. Tuy bé nhỏ nhưng số lượng cá thể lớn nên khi chết vỏ trùng lỗ lắng xuống đáy biển, góp phần tạo nên vỏ Trái Đất. Hoá thạch của chúng là vật chỉ thị cho các địa tầng có dầu hoả.

Chương I: Ngành động vật nguyên sinh – Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 28


 


Bài 1. Đặc điếm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh ?


Hướng dẫn trả lời:


Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh:

– Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống;

– Dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi hơi hoặc tiêu giám. Sinh sản vô tính theo kiêu phân đôi.


Bài 2. Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá.


Hướng dẫn trả lời:


Những động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá là: các loại trùng roi và các loại trùng cỏ.. Chúng là thức ăn tự nhiên của các giáp xác và động vật nhó khác. Các (lộng vật này lại là thức ăn quan trọng cho cá và các động vật thủy sinh khác (ốc. tôm,…)., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đàn ông khi say sẽ nghĩ đến người phụ nữ mà anh ta yêu nhất. Đàn bà khi say sẽ nghĩ đến người đàn ông mà cô ta hận nhất.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên