Ring ring

Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước châu Á

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 8 tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước châu Á trang 28 SGK. Trong công nghiệp: nhiều ngành công nghiệp có vị trí quyết định đối với nhiều nước, góp phần cung cấp công cụ, phương tiện giao thông, các sản phẩm tiêu dùng...

ĐỊA LÍ 8 BÀI 8: GIẢI BÀI TẬP TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Các nước Châu Á ngày nay đã đạt được một số thành tựu trong kinh tế — xã hội.

- Trong nông nghiệp: châu Á chiếm 93% sản lượng lúa gạo, 39% sản lượng lúa mì thê giới. Nhiều nước tự túc được lương thực và có nhiều sản phẩm xuất khẩu.

- Trong công nghiệp: nhiều ngành công nghiệp có vị trí quyết định đối với nhiều nước, góp phần cung cấp công cụ, phương tiện giao thông, các sản phẩm tiêu dùng; không những đáp ứng nhu cầu mà còn tạo ra mặt hàng xuất khẩu.

- Trong dịch vụ: nhiều nước dịch vụ phát triển cao và đã đóng góp ti trọng lớn trong cơ cấu GDP.

- Đời sống của nhân dân châu Á đang được nâng lên rõ rệt.

 

II. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người thầy tầm thường tường thuật. Người thầy tốt giải thích. Người thầy giỏi thể hiện. Người thầy vĩ đại truyền cảm hứng.
The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên