Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Sinh trường THCS Hoa Lư có đáp án chi tiết

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Sinh trường THCS Hoa Lư có đáp án chi tiết

Đề kiểm và đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh lớp 8 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút.

Trường THCS Hoa Lư

Đề Kiểm Tra Học Kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Sinh lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1: ( 2 điểm ) Bộ xương  người gồm mấy phần, là những phần nào? Mỗi phần gồm những xương nào ?

Câu 2: ( 3 điểm )  Máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Nêu chức năng từng thành phần ?

Câu 3: ( 2 điểm ) Những tác nhân nào gây hại cho hệ hô hấp? Đề ra các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh khỏi các tác nhân gây hại đó?

Câu 4:  ( 2 điểm ) Nêu vai trò của các hệ: Tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp và bài tiết đối với sự trao đổi chất của cơ thể?

Câu 5: ( 1 điểm ) Gan đảm nhiệm vai trò gì đối với sự tiêu hóa của cơ thể? Theo em cần phải làm gì để bảo vệ gan ?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhà cách mạng thành công trở thành chính khách, còn không thành công thì trở thành tội phạm.
The successful revolutionary is a statesman, the unsuccessful one a criminal.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat