XtGem Forum catalog

Đề cương ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2016

HocTap321 chia sẻ Đề cương ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2016

Đề cương ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm học 2015 – 2016. Đề cương được chia làm 2 phần lý thuyết và bài tập phần số học và hình học.

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:

I. SỐ HỌC :

1)Phân số bằng nhau .
2) Tính chất cơ bản của phân số .
3) Quy đồng mẫu nhiều phân số .
4) So sánh phân số .
5)Phép cộng , trừ , nhân , chia phân số .
6) Tính chất phép cộng phân số .
7) Tính chất phép nhân phân số .
8) Tìm giá trị phân số của một số cho trước .
9) Tìm một số biết giá trị một phân số của nó.
10) Tìm tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số .

II. HÌNH HỌC :

1) Nửa mặt phẳng bờ a.
2) Góc , góc vuông , góc nhọn , góc tù , góc bẹt.
3) Khi nào thì : ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
4) Tia phân giác của góc ?
5) Đường tròn , tam giác .

A . TÓM TẮT LÝ THUYẾT :

I. SỐ HỌC :

1)Phân số bằng nhau :

Hai phân số a/b và c/d gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng kính trọng nhận được thì khó mà mất đi thì dễ.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên