Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Sinh học lớp 12
Chương  6. Qúa trình hình thành loài – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  128  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới.


Hướng dẫn giải


Do có sự cách li địa lí nên quần thể bị cách li chịu sự tác động tổng hợp của các nhân tố tiến hóa làm cho tần số alen và tần số kiểu gen bị biến đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen được tích lũy lại lâu dần có thể dẫn đến xuất hiện sự cách li sinh sản với quần thể gốc thì loài mới xuất hiện.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Tại sao quần đảo lại được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành loài mới?


Hướng dẫn giải


– Quần đảo, phòng thí nghiệm sống cho nghiên cứu hình thành loài. Quần đảo là nơi lí tưởng cho quá trình hình thành loài mới vì giữa các đảo có sự cách li địa lí tương đối, khiến cho sinh vật giữa các đảo ít khi trao đổi vốn gen cho nhau., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật không bao giờ mắc nợ lời dối trá.
Truth never was indebted to a lie.
Edward Young
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967