Chương 3. Dòng điện trong chất điện phân – Hướng dẫn giải bài tập 8, 9, 10, 11 trang 85 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang  85  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 8: Phát biểu nào là chính xác


Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của


A. Các chất tan trong dung dịch


B. Các ion dương trong dung dịch


C. Các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch


D. Các ion dương và ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chừng nào mà kỷ niệm về những người bạn thân thương vẫn sống trong tim tôi, tôi sẽ nói rằng đời tốt đẹp.
So long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat