XtGem Forum catalog

Chương 3. Dòng điện trong chân không – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 99 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang  99  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

 


Câu 8: Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của


A. Các êlectron phát ra từ catôt.


B. Các êlectron mà ta đưa từ bên ngoài vào giữa các điện cực đặt trong chân không


C. Các êlectron phát ra từ anôt bị đốt nóng đỏ


D. Các ion khí còn dư trong chân không.


Câu 9:Người ta kết luận tia catôt là dòng hạt tích điện âm vì


A. Nó có mang năng lượng, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.
You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.
Brian Tracy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên