XtGem Forum catalog

Ngữ Văn

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 11 môn Ngữ Văn

Vào phủ chúa Trịnh - Lê Hữu Trác

NGỮ VĂN 11 - BÀI. VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH (Trích Thượng kinh kí sự) LÊ HỮU TRÁC I. Tim hiểu chung 1. Tác giả -       Lê Hữu Trác (1724 -1791) hiệu Hải
Ngẫu Nhiên