BÀI 7. Liên minh Châu Âu (EU)- EU – Liên minh khu vực lớn nhất Thế giới (Tiết 1)

HocTap321 hướng dẫn giải BÀI 7. Liên minh Châu Âu (EU)- EU – Liên minh khu vực lớn nhất Thế giới (Tiết 1) sgk địa lý 11


BÀI 7.

LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)EU – LIÊN MINH KHU VỰC LỚN NHẤT THẾ GIỚI (TIẾT 1)   I. Quá trình hình thành và phát triển

1. Sự ra đời và phát triển

- Sau chiến tranh thế giới II, các nước Tây Âu tăng cường liên kết.

- Năm 1951 thành lập cộng đồng Than và Thép châu Âu. Gồm các nước: Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lucxămbua.

- 1957: cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).

- 1958: cộng đồng nguyên tử.

- 1967: thống nhất 3 tổ chức trên thành cộng đồng châu Âu (EC).

- 1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

- Từ 6 nước ban đầu (1957) đến 2007 là 27 nước.2. Mục đích và thể chế của EU

- Mục đích:

      + Xây dựng phát triển khu vực mà nơi đó hàng hóa, người, vốn được tự do lưu thông giữa các thành viên.

      + Tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế, luật pháp, an ninh và ngoại giao.

- Thể chế:

      + Hội đồng châu Âu

      + Nghị viện

      + Hội đồng bộ trưởng

+ Ủy ban liên minhII. Vị thế của EU trong nền KT thế giới

1. Trung tâm kinh tế hàng đầy thế giới

- Hình thành nên thị trường chung và sử dụng cùng đồng tiền Euro  EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

- Vẫn có sự chênh lệch về trình độ giữa các nước.2. Tổ chức thương mại hàng đầu

- Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu.

- Các nước dỡ bỏ thuế quan với nhau và có chung 1 mức thuế.

- EU dẫn đầu thế giới về thương mại.

- EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

- EU hạn chế nhập nhiều mặt hàng công nghiệp và trợ giá cho nông sản.

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không hành động tử tế nào sẽ dừng lại chỉ với chính nó. Một hành động tốt đẹp dẫn tới một hành động khác. Những tấm gương được noi theo. Một hành động tử tế đơn giản vươn rễ về mọi hướng, và rễ vươn lên mọc thành cây cối. Điều vĩ đại nhất mà lòng tốt làm được cho người khác là khiến chính họ cũng trở nên tốt đẹp.
No kind action ever stops with itself. One kind action leads to another. Good example is followed. A single act of kindness throws out roots in all directions, and the roots spring up and make new trees. The greatest work that kindness does to others is that it makes them kind themselves.
Amelia Earhart
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s