80s toys - Atari. I still have

Chương 5. Cấu tạo chất thuyết động học phần tử chất khí – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 155 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  155  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Tóm tắt nội dung về cấu tạo chất.


Câu 2: So sánh các thể khí, lỏng, rắn về các mặt sau đây:


– Loại phân tử;


– Tương tác phân tử;


– Chuyển động phân tử.


Câu 3:Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.


Câu 4:  Định nghĩa khí lí tưởng.


Câu 5: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.
Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên