XtGem Forum catalog

Soạn bài: Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả Nguyễn Du


Câu 1: Những nét chính về thời đại, gia đình, cuộc đời Nguyễn Du có ảnh hưởng đến việc sáng tác Truyện Kiều:


- Thời đại và gia đình  • Nguyễn Du (1765 - 1820) tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên quê ở Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.


  • Ông sinh trường trong một gia đình đại quý tộc nhiều đời làm quan to và có truyền thống về văn học. Cha là tể tướng Nguyễn Nghiễm.


  • Nguyễn Du sống trong thời kỳ lịch sử đầy biến động, chế độ phong kiến Việt Nam rơi vào khủng hoảng trầm trọng, các tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh - Nguyễn tranh giành quyền lực, phong trào nông dân khởi nghĩa nổi lên khắp nơi đỉnh cao là phong trào Tây Sơn.- Cuộc đời:  • Sống phiêu bạt nhiều nơi trên đất Bắc, ở ẩn ở Hà Tĩnh.


  • Làm quan dưới triều Nguyễn, đi sứ Trung Quốc, ...- Đánh giá: Nguyễn Du là người có vốn hiểu biết sâu rộng, phong phú về cuộc sống của Nguyễn Du có phần do chính cuộc đời phiêu bạt, trải nghiệm nhiều tạo thành.


Câu 2: Các sáng tác chính của Nguyễn Du và đặc điểm chủ yếu của chúng, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nỗi sợ đi theo sau tội ác, đó là sự trừng phạt.
Fear follows crime and is its punishment.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên