XtGem Forum catalog

Sự phân bố sinh vật và đất trên trái đất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 21 sự phân bố sinh vật và đất trên trái đất (bài 26 SGK nâng cao). Sự phân bố các kiểu thảm thực vật phụ thuộc nhiều vào khí hậu mà chù yếu là chế độ nhiệt và chế độ ẩm. Khí hậu trên Trái Đất có sự thay đổi theo vĩ độ kéo theo các thảm thực vật cũng phân bố theo vĩ độ.

BÀI 21: GIẢI BÀI TẬP SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT

(Bài 26 - Ban nâng cao)

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 73 SGK địa lý 10: Nguyên nhân nào dẫn tới sự phân bố các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ?

Trả lời

- Sự phân bố các kiểu thảm thực vật phụ thuộc nhiều vào khí hậu mà chù yếu là chế độ nhiệt và chế độ ẩm. Khí hậu trên Trái Đất có sự thay đổi theo vĩ độ kéo theo các thảm thực vật cũng phân bố theo vĩ độ.

- Khí hậu và sinh vật (chủ yếu là thực vật) là hai thành phần quan trọng tham gia vào quá trình hình thành đất. Cho nên khí hậu và sinh vật thay đổi theo vĩ độ kéo theo đất cũng có sự phân bố theo vĩ độ.

Giải bài tập 2 trang 73 SGK địa lý 10: Nguyên nhân gây ra sự phân bố các kiểu thảm thực vật và đắt theo độ cao?

Trả lời

- Bên cạnh sự thay đổi theo vĩ độ, khí hậu còn thay đổi theo độ cao (càng lên cao nhiệt độ càng giảm, lượng mưa tăng lên đến một độ cao nhất định nào đó) kéo theo sự thay dổi thực vật theo độ cao. Khí hậu và thực vật thay đổi theo độ cao dẫn đến đất cũng thay đổi theo độ cao., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi có một tham vọng lớn, đó là chết vì kiệt sức thay vì buồn chán.
I've got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên