Old school Easter eggs.

Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp và thủy sản

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 9 bài 9 Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp và thủy sản trong SGK. Con người không thể dừng việc khai thác rừng vì những lợi ích của mình. Nhưng di đôi với khai thác là phải bảo vệ rừng để tránh cạn kiệt rừng, đảm bảo lợi ích cho cả thế hệ hiện tại và cho các thế hệ mai sau.

BÀI 9: GIẢI BÀI TẬP SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ

LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

1. Dựa vào bảng 9.1, hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta.

Trả lời:

- Trong tổng diện tích rừng gần 11,6 triệu ha, có khoảng 6/10 là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, 4/10 là rừng sản xuất.

2. Dựa vào bảng 9.1, hãy cho biết rừng phòng hộ chiếm bao nhiêu phần trảm diện tích rừng cả nước và đóng vai trò quan trọng như thế nào?

Trả lời:

- Rừng phòng hộ chiếm khoảng 46,6% diện tích rừng cả nước., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hai người đánh nhau thì sẽ có một người bị đánh.
Ngạn ngữ Nam Phi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên