Old school Swatch Watches

Các nhận tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 9 bài 7 Các nhận tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp trang 27 SGK. Các nhận tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

BÀI 7: GIẢI BÀI TẬP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN

SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

1. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta.

Trả lời:

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa; nhiệt độ trung bình năm cao (trên 21°C), lượng mưa lớn (1500 - 2000mm/năm), độ ẩm không khí rất cao (trên 80%); trong năm có hai mùa: mùa mưa (chiếm đến 90% lượng mưa cả năm) và mùa khô.

- Phân hoá rõ rệt theo chiều Bắc — Nam, theo độ cao và theo mùa.

- Có nhiều tai biến thiên nhiên (bão, lũ lụt, hạn hán,...).

2. Hãy kể tên một số loại rau, quả đặc trưng theo mùa hoặc tiêu biểu theo địa phương., , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu bạn tiếp tục tìm kiếm thành phần của hạnh phúc. Bạn sẽ không bao giờ sống nếu bạn vẫn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời.
You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên