Bài mở đầu (sinh học 8)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học 8 bài lời mở đầu, đây là bài đầu tiên bắt đầu cho năm học. Các bạn cùng tham khảo nhé, chúc các bạn học giỏi.

SINH HỌC 8 BÀI 1: BÀI MỞ ĐẦU

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh 1 mục I

- Trong chương trình Sinh học 7, các em đã học các ngành động vật nào?

- Lớp động vặt nào trong ngành Động vật có xương sống có vị trí tiến hoá cao nhất?

Trả lời:

Con người nằm ở vị trí cao nhất trên thang tiến hoá của sinh giới nói chung và của giới Động vật nói riêng.

2. Lệnh 2 mục II

Em hãy xác định những đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở người, không có ở động vật và đánh dấu X vào ô ờ cuối câu., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự lạm dụng ngôn từ là công cụ lớn nhất của lối mánh khóe và ngụy biện, của các đảng phái, bè lũ và phe cánh trong xã hội.
Abuse of words has been the great instrument of sophistry and chicanery, of party, faction, and division of society.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog