Insane

Bài mở đầu (sinh học 8)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học 8 bài lời mở đầu, đây là bài đầu tiên bắt đầu cho năm học. Các bạn cùng tham khảo nhé, chúc các bạn học giỏi.

SINH HỌC 8 BÀI 1: BÀI MỞ ĐẦU

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh 1 mục I

- Trong chương trình Sinh học 7, các em đã học các ngành động vật nào?

- Lớp động vặt nào trong ngành Động vật có xương sống có vị trí tiến hoá cao nhất?

Trả lời:

Con người nằm ở vị trí cao nhất trên thang tiến hoá của sinh giới nói chung và của giới Động vật nói riêng.

2. Lệnh 2 mục II

Em hãy xác định những đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở người, không có ở động vật và đánh dấu X vào ô ờ cuối câu., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hầu hết mọi người lãng phí phần nào đó của cuộc đời cố gắng thể hiện những phẩm chất mình không có.
Almost every man wastes part of his life attempting to display qualities which he does not possess.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên