Disneyland 1972 Love the old s

“Cảnh mùa xuân” là một bài thơ xuân cổ tuyệt hay của vua Trần Nhân Tông. Em hãy phân tích bài thơ ấy.
Dưới đây là bài viết phân tích bài thơ “Cảnh mùa xuân” của vua Trần Nhân Tông


Trần Nhân Tông (1258-1308) là ông vua anh hùng đã cùng Trần Quốc Tuấn lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên – Mông. Ông còn là một anh hùng – thi sĩ. Có những câu thơ như tiếng vọng thần kì của sông núi thiêng liêng:

“Xã tắc hai phen chồn ngựa đá.


Non sông nghìn thuở vững âu vàng”.


Thơ của ông để lại đều viết bằng chữ Hán. Những bài thơ của ông như: “Buổi sớm mùa xuân”. “Thiên Trường vãn vọng”, “Nguyệt”. “Cảnh mùa xuân”… là những bài thơ hay nhất nói lên một hồn thơ đẹp.


Cảnh mùa xuân


“Chim hót véo von liễu nở đầy,


Thềm hoa chiếu ảnh bóng mây bay”.


Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân sự.


Chỉ tựa bao lơn đứng ngắm trời.”, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng
nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể
nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống.
Loss leaves us empty
but learn not to close your heart and mind in grief. Allow life to replenish you. When sorrow comes it seems impossible
but new joys wait to fill the void.
Pam Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên