Disneyland 1972 Love the old s

Bài 30 – Tiết 2 : Soạn bài Chữa lỗi diễn đạt (Lỗi logic) – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2
Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2


Câu 1 Phát hiện và chữa các lỗi logic.

a. – Quần áo, dày dép là đồ dùng sinh hoạt nó không thể nằm trong hệ thống của đồ dùng học tập.


– Chữa lại: Chúng em đã giúp các bạn học sinh những vùng bị bão lụt quần áo, giày dép và các vật dụng sinh hoạt khác.


b. – Thanh niên là tập hợp của những người trẻ tuổi, còn bóng đá là một bộ môn thể thao. Hai khái niệm này không “đồng chất” với nhau. Trong thanh niên có học sinh, sinh viên, bộ đội… còn trong bóng đá có thể có huấn luyện viên, cầu thủ nhí…


– Chữa lại.


+ Trong thanh niên nói chung và trong tầng lớp sinh viên nói riêng, niềm say mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công.


+ Niềm say mê trong bóng đá, trong bầu nhiệt huyết của thanh niên là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công.


c. “Lão Hạc”, “Bươc đường cùng” là hai tác phẩm hiện thực phê phán của văn học Việt Nam thời kì 1930 – 1945 không nằm trong hệ thống, không cùng chung tác giả là Ngô Tất Tố.


– Chữa lại: “Lão Hạc” của Nam Cao, “Bước đường cùng” của Nguyễn Công Hoan, “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố… đã giúp […]., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí chạm vào
chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.
The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched
they must be felt with the heart.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên