The Soda Pop

Bài 29 – Tiết 2 : Soạn bài Luyện tập lựa chọn trật tự từ trong câu – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Học những điều mà trước kia mình chưa học, dù vào lúc nào đi nữa, chẳng có gì là xấu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên