XtGem Forum catalog

Bài 28 – Tiết 1 : Lựa chọn trật tự từ trong câu – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái bánh tệ nhất của cỗ xe tạo ra nhiều âm thanh nhất.
The worst wheel of the cart makes the most noise.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên