Nêu lên những giá trị chủ yếu về nội dung và nghệ thuật của bài thơ trữ tính thuộc phần văn học trung đại Việt Nam mà em thích.

ĐỀ BÀI: Chọn và chép lại một bài thơ trữ tính thuộc phn văn học trung đại Việt Nam mà em thích và nêu lên những giá trị chủ yếu v nội dung và nghệ thuật ca bài thơ đó.                    


BÀI VIẾT

Nêu lên những giá trị chủ yếu về nội dung và nghệ thuật của bài thơ  trữ tính thuộc phần văn học trung đại Việt Nam mà em thích.


Nguyễn Khuyến từng được Xuân Diệu mệnh danh là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam. Thế nhưng ngoài những bài thơ tả cảnh (tiêu biểu là ba bài thơ thu) Nguyễn Khuyến còn có những bài thơ đậm đà tình nghĩa. Bài thơ Bạn đến chơi nhà là một trong số những bài thơ như thế:


Đã bấy lâu nay bác tới nhà,


Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.


Ao sâu nước cả khôn chài cá


 Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.


Cải chửa ra cây, cà mới nụ,


Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.
The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have