Polaroid

Đề và đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 năm học 2015 – 2016

HocTap321 chia sẻ Đề và đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 năm học 2015 – 2016

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 6 được HocTap321.XtGem.Com sưu tầm, chọn lọc giúp các em học sinh tự kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 6 của bản thân, luyện tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN LỚP 6

(Thời gian làm bài 90′)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM : Chọn và chép đầy đủ đáp án đúng nhất vào bài làm cho các câu hỏi sau:(3 điểm)

Câu 1:  Nếu  thì x bằng:

A. 3        B. -3         C. -7              D. 7

Câu 2: Giá trị của tích m.n2 với m = 2; n = -3 là

A. -18           B. 18                  C. 36                  D. -36, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không bao giờ cần học thêm điều mới nữa.
It's a mistake to think that once you're done with school you need never learn anything new.
Sophia Loren
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên