Đề thi học kì 1 và đáp án môn Văn lớp 6 trường THCS Hoa Lư năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 và đáp án môn Văn lớp 6 trường THCS Hoa Lư năm 2015

Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 môn Văn năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Đề gồm 5 câu, Thời gian làm bài 90 phút.

Trường THCS Hoa Lư

Đề Thi Học Kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Văn lớp 6

Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1. Thế nào là danh từ ? Cấu tạo đầy đủ của cụm danh từ ? (2đ)

Câu 2. Đặt câu có danh từ hoặc cụm danh từ làm chủ ngữ? (Gạch chân danh từ hoặc cụm danh từ làm chủ ngữ) (1đ)

Câu 3. Em hãy kể tóm tắt truyện Ếch ngồi đáy giếng ?(1đ)

Câu 4. Truyện Ếch ngồi đáy giếng ngụ ý phê phán, khuyên răn điều gì? (1đ)

Câu 5. Tập làm văn: Hãy đóng vai Mã Lương trong truyện “Cây bút thần” để kể lại câu chuyện ấy?(5đ)                                           ——- Hết ——-, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ và là một bi kịch đối với những người đa cảm.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have