Polly po-cket

Anh (chị) hãy phân tích giá trị nghệ thuật trong hai khổ thơ sau đây trong bài “Đàn ghi-ta của Lor-ca ” của Thanh Thảo: “hát nghêu ngao … ròng ròng máu chảy.”

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luận cứ của kẻ mạnh bao giờ cũng hay nhất.
The argument of the strongest is always the best.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên