XtGem Forum catalog

Anh (chị) hãy phân tích giá trị nghệ thuật trong hai khổ thơ sau đây trong bài “Đàn ghi-ta của Lor-ca ” của Thanh Thảo: “hát nghêu ngao … ròng ròng máu chảy.”

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kẻ thù xưa và bạn bè mới, nếu khôn ngoan chớ vội vàng tin.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên